Steph`s Hobbyshop beschouwd het als vanzelfsprekend zijn met respect om te gaan met uw gegevens en zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken.

wij respecteren de gegevens van alle gebruikers op de website.

Steph`s Hobbyshop gebruikt uw gegevens uitsluitend om uw bestelling zo goed en veilig mogelijk  te laten verlopen .

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hierbij mag de ondernemer voor de ontvangstdatum uitgaan van de servicenorm van PostNL.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele, ongebruikte staat en verpakking aan de ondernemer binnen 7 dagen retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen- en terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending vergoeden.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten zoals op maat geknipte artikelen als kant, lint en touw

eigen risico

mocht er iets fout gaan bij een van de verzendbedrijven is dit voor risico van de koper, steph's hobbyshop kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden als er bewijs geleverd kan worden van verzending. 

VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

definitie; Nederlandse uitwerking van de  Europese verordening GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

met betrekking tot bescherming van  natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoon gegevens en het vrije verkeer van die gegevens in de Europese unie.

onze webshop voldoet per 22-04-2022 aan de wettelijk eisen van AVG

voor het geval er een data lek ontstaat zullen wij al onze klanten per e-mail informeren 

en gaan volgends de AVG normen hier mee om .

Klanten van Steph`s Hobbyshop hebben het recht om hun eigen data op te vragen via e-mail of schriftelijk.

en het recht om te worden vergeten dan wel het verzoek doen om de gegevens te wissen .

wij slaan uw data niet langer op dan noodzakelijk voor de duur van 30 dagen I.V.M. retouren .

 

SOORTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

als u een bestelling plaatst bij Steph`s Hobbyshop hebben wij de volgende gegevens nodig om uw bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen

uw naam voornaam en achternaam

contact gegevens zoals adres, telefoonnummer , e-mail

locatie gegevens zoals I.P.adres

en tot slotte betaalgegevens

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen in uw computer, wij gebruiken de cookies om de website te verbeteren ,maar ook om u te herkennen bij uw volgende bezoek aan Steph`s Hobbyshop. wij gebruiken ze ook om te zien welke producten of pagina's van onze website worden bezocht .

NIEUWSBRIEVEN

op dit ogenblik heeft en verstuurd Steph`s Hobbyshop nog geen nieuwsbrieven 

dat zal in de toekomst zeker komen en dan zal het beleid worden aangepast.